กรุงเทพ เบล คอมมูนิเคชั่น บจก.

เกี่ยวกับเรา

กรุงเทพ เบล คอมมูนิเคชั่น บจก.

บริษัท กรุงเทพ เบล คอมมูนิเคชั่น จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 2 ล้านบาท โดยกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท คือ

1. นายประสิทธิ์ บุญเจริญสมบัติ ประสบการณ์ด้านออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

2. นายสุรินทร์ พงศ์ปริตร ประสบการณ์ด้านวิศวกรสื่อสาร

3. พันตรีโชคดี ธรรมสาโรช ประสบการณ์ด้านวิศวกรสื่อสาร Fiber optic , สถานีโทรทัศน์

4. นายประเสริฐ เล้าแสงฟ้า ประสบการณ์ด้านวิศวกรสื่อสารดาวเทียม

5. นายฮิง วา (ชาวสิงค์โปร์) ประสบการณ์ด้านวิศวกรสื่อสาร Fiber optic

 

ประเภทของธุรกิจ ;

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น ประเภทใหญ่ ๆ กล่าวคือ

1. ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าด้านการสื่อสาร ในส่วนนี้บริษัทได้เป็นผู้นำเข้า ตัวแทนจัดจำหน่ายขายส่งและขายปลีก ประกอบไปด้วยสินค้าดังต่อไปนี้

- เครื่องตอบรับและโอนสายโทรศัพท์อัตโนมัติ MULTISUNS รุ่น MIT-2000A - เครื่องตอบรับและโอนสายโทรศัพท์อัตโนมัติ VOICELITE รุ่น AA 9600 - VOICE MAIL SYSTEM DSG รุ่น VL 880 ( 4 ports) - AUTO DAIL CONSOLE MODEL 5125 - POTEL TA 2000 - DIGITAL MESSAGE ON HOLD รุ่น CD-128 - ตู้สาขาโทรศัพท์ POTEL รุ่น PSD 106 , PSD 208 - Digital Conference Management System รุ่น IDF 1000 , IDF 2000 2. ธุรกิจด้านการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะธุรกิจจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละองค์กร โดยบริษัททำการรับออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้กับลูกค้า ในการพัฒนาโปรแกรมของบริษัท จะเน้นการทำงานที่รันบนวินโดว์ และทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบ Client / Server โดยมีผลงานออกแบบและพัฒนาระบบดังต่อไปนี้ - ระบบ Business Support System บริษัท สามารถเพจจิ้ง จำกัด บริษัท เวิลด์เพจ จำกัด - ระบบศูนย์โอเปอเรเตอร์วิทยุติดตามตัว บริษัท สามารถเพจจิ้ง จำกัด - ระบบงานส่วนราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ - ระบบ Human Resource Information System for Government

ปัจจุบันนี้ บริษัท เป็นตัวแทนแต่ผู้เดียว ในการทำตลาดของสินค้า Multisuns

ตัวแทนสินค้า Konftel : conference phone จาก Sweden ในประเทศไทย

ตัวแทนสินค้า Beach Butler สำหรับกดเรียกหาบริการ จาก USA

เวลาให้บริการ