กรุงเทพ เบล คอมมูนิเคชั่น บจก.

ชุดไมโครโฟนห้องประชุม TOA TS770


฿0.00
TOA TS770 ชุดไมโครโฟนห้องประชุม รุ่นใหม่ ที่มาแทน รุ่น TS700************************************************************************************TS-770 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม คุณสมบัติ
  • หมวดหมู่ : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ
  • รหัสสินค้า : 000034

รายละเอียดสินค้า ชุดไมโครโฟนห้องประชุม TOA TS770

TOA TS770

ชุดไมโครโฟนห้องประชุม รุ่นใหม่ ที่มาแทน รุ่น TS700************************************************************************************
TS-770 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม
คุณสมบัติเฉพาะ
๏ มีสวิทซ์เลือกเพื่อกำหนดจำนวนของชุดผู้ร่วมประชุมที่ใช้งานพร้อมกันได้ OFF, 1, 3 หรือ 6 และไมโครโฟนจะปิดเองอัตโนมัติ หากไม่มีการพูดภายใน 20 วินาที หรือ 40 วินาที (เลือกสวิทซ์ได้)
๏ มีปุ่มปรับควบคุมระดับความดังของเสียงในระบบ
๏ ช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทาง โดยต่อได้ทางละ 35 ชุดรวม 2 ทาง จะได้ 70 ชุด และเพิ่มได้ถึง 210 ชุด โดยเพิ่มเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
๏ การทดสอบการทำงานมีสวิทซ์สำหรับตรวจสอบการติดตั้งของระบบ (Test Switch)
๏ มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟนภายนอก และสามารถปรับระดับความดังได้
๏ มีช่องสำหรับต่อเข้า-ออก กับระบบเสียงภายนอก และสามารถปรับระดับความดังได้
๏ มีช่องสำหรับต่อเข้า-ออก กับอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (Equalizer) จากภายนอกได้
๏ สามารถประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางคอมพิวเตอร์ (PC) ได้ โดยเพิ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง (Interface)
๏ ใช้ไฟ AC 220V, 50/60 Hz.

**********************************************************************************
TS-771 ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับประธาน
คุณสมบัติเฉพาะ
๏ มีไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอและถอดเก็บได้ พร้อมมีไฟวงแหวนสีแดงที่หัวไมโครโฟน
๏ มีลำโพงในตัว ซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน
๏ มีสวิทซ์ตัดการสนทนา เมื่อกดจะมีเสียงเตือน ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอื่นจะถูกตัดและมีเพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้
๏ มีช่องสำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอ 2 ช่อง ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียง โดยถ้ามีการเสียบหูฟัง ลำโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ
๏ มีช่องสำหรับเชื่อมไปยังชุดผู้ร่วมประชุมตัวถัดไป มีสายยาว 2 เมตร หรือ 10 เมตร(สามารถเลือกได้) พร้อมขั้วต่อ
๏ ตอบสนองความถี่เสียงตั้งแต่ 100 Hz. - 13 KHz.
๏ ก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้ และมี Connector แบบ XLR
๏ มีจุดต่อเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก (Intergrated Output) เมื่อกดปุ่มพูด จะมีสัญญาณควบคุมออกไป

**********************************************************************************
TS-772 ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุม

คุณสมบัติเฉพาะ
๏ มีไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอและถอดเก็บได้ พร้อมมีไฟวงแหวนสีแดงที่หัวไมโครโฟน
๏ มีลำโพงในตัว ซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน
๏ มีช่องสำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอ 2 ช่อง ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียง โดยถ้ามีการเสียบหูฟัง ลำโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ
๏ มีช่องสำหรับเชื่อมไปยังชุดผู้ร่วมประชุมตัวถัดไป มีสายยาว 2 เมตร หรือ 10 เมตร(สามารถเลือกได้) พร้อมขั้วต่อ
๏ ตอบสนองความถี่เสียงตั้งแต่ 100 Hz. - 13 KHz.
๏ ก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้ และมี Connector แบบ XLR
๏ มีจุดต่อเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก (Intergrated Output) เมื่อกดปุ่มพูด จะมีสัญญาณควบคุมออกไป

*********************************************************

TS773 และ TS774 

TS773 เป็นอุปกรณ์คอไมโครโฟนมาตราฐานแบบคอสั้น ที่มีความยาว 368 MM น้ำหนัก 90 G

TS774 เป็นอุปกรณ์คอไมโครโฟนแบบคอยาว ที่มีความยาว 518 MM น้ำหนัก 105 G****************************************************************

Multisuns MicroLog
อุปกรณ์ บันทึกเสียงระบบ Digital ใช้บันทึกเสียงการประชุม ต่อกับ TS770


อุปกรณ์บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ / บันทึกเสียงจากชุดไมโครโฟนห้องประชุม /บันทึกเสียงในห้องประชุม (mic ในตัว หรือ ต่อ mic แยก)
- บันทึกเสียงจากสายโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นสายตรง สายภายในแบบแอนนาลอก สายดิจิตอล
- บันทึกเสียงโดยไมโครโฟน build-in ที่ตัวเครื่อง หรือ ต่อชุดไมค์แยก ใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงการประชุม
- บันทึกเสียงเข้าระบบ Audio In รับสัญญาณเสียงจากชุดไมโครโฟนห้องประชุม จากเครื่องเสียงระบบต่างๆ
- บันทึกเสียงสนทนาจากโทรศัพท์มือถือ โดยต่อสายจากโทรศัพท์มือถือ เข้าที่ตัวเครื่อง (adapter)
- เหมาะสำหรับบันทึกเสียงสนทนาการรับสายของโอเปอเรเตอร์ ผู้บริหาร พนักงานขาย ทนายความ ...
- มีระบบวันเวลาในตัวเครื่อง เมื่อมีการยกสายโทรศัพท์ เครื่องจะบันทึกวันเวลา เสียงที่สนทนา พร้อมหมายเลขโทรเข้า/ออก
- บันทึกเสียงลงใน CF card , มี หลาย mode ในการบันทึก ( CF ขนาด 1GB มาพร้อมเครื่อง)
- high quality ได้ 236 ช.ม. ,normal ได้ 316 ช.ม. ,basic ได้ 516 ช.ม.
- สามารถกดฟังเสียงที่บันทึกจบได้ทันที หรือ ใช้ระบบการค้นหา , - มีระบบรหัสผ่าน (password protection)
- ถอด CF card เสียบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อโอนถ่ายเสียงที่บันทึกไว้ เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
- จัดเก็บเสียงการประชุม เป็นรายงานการประชุมระบบ ดิจิตอล ในเครื่องคอมพิวเตอร์
- มีโปรแกรม สำหรับฟังบนเครื่องคอมพิวเตอร์, ง่ายต่อการทำรายงานการประชุม
- Trigger : on/off hook หรือ VOX

 

********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************

The TOA TS-770 Conference System brings a multiple-mode remote onferencing to the meeting room, via a standard telephone line, a mobile phone, or PC-based IP telephony. It provides a full range of features for ensuring clear sound for efficient and effective conferences, and at a remarkably high cost/performance ratio.The TS-770 does away with the need for a conference hall with professionally and permanently installed equipment for small-to-medium-sized meetings. Setting up the TS-770 is quick and easy. The basic requirements are simply to attach the Chairman and Delegate Units to the system’s Central Unit, and connect each Delegate Unit, accordingly. Depending on an application, a unit may be farther apart from each other so an optional Extension Cord (2m/10m) can be attached. Up to 70 units, including multiple Chairman Units, may be attached to a single Central Unit (35 per line), and system expansion to 140 or 210 units is possible by adding a 2nd or 3rd extension Central Unit. Operating the TS-770 goes smoothly and efficiently. An optimized unidirectional gooseneck microphone and wide frequency response speaker are included in every participant’s unit, to ensure optimally clear voice transmission, with everyone clearly heard. Simply pushing the Talk button activates the microphone, while also deactivating the speaker in the unit, to prevent howling. The Chairman Unit can select one, three or six Delegate Units for simultaneous operation, and if several Chairman Units are included, they may speak simultaneously. Smooth operation of the conference is assured by a Chairman Unit's priority function.Long-term archival recording is made possible by connecting an optional alternating recording device to the center amplifier, and each unit also has its own recording output jack.

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ชุดไมโครโฟนห้องประชุม TOA TS770