กรุงเทพ เบล คอมมูนิเคชั่น บจก.

Beach Butler


฿0.00
เพียงติดตั้งอุปกรณ์ Beach Butler ในสถานที่ ที่ลูกค้าของท่าน ได้พักผ่อนอยู่ เช่น ริมสระน้ำ หรือ ริมชายหาดเมื่อลูกค้าต้องการบริการจากท่าน เพียงกดปุ่มที่อุปกรณ์ Beach Butler สัญญาณเรียกจะถูกส่งไปยังเจ้
  • หมวดหมู่ : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ
  • รหัสสินค้า : 000037

รายละเอียดสินค้า Beach Butler

เพียงติดตั้งอุปกรณ์ Beach Butler ในสถานที่ ที่ลูกค้าของท่าน ได้พักผ่อนอยู่ เช่น ริมสระน้ำ หรือ ริมชายหาด เมื่อลูกค้าต้องการบริการจากท่าน เพียงกดปุ่มที่อุปกรณ์ Beach Butler สัญญาณเรียกจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ ไปปรากฏเป็นข้อความที่วิทยุติดตามตัว ว่ามีการเรียกใช้บริการที่อุปกรณ์ Beach Butler เครื่องไหน โดยอุปกรณ์ beach Butler สามารถตั้งโปรแกรมให้ส่งข้อมูลเรียกซ้ำได้มากกว่า 1 ครั้ง เมื่อผู้ดูแลมายังจุดที่ผู้เรียก เพื่อให้บริการ ก็สามารถนำเครื่องวิทยุติดตามตัว มาแตะที่อุปกรณ์ Beach Butler เพื่อให้ Beach Butler หยุดทำการเรียกซ้ำ

อุปกรณ์ Beach Butler จะช่วยให้ท่าน บริการลูกค้าของท่านได้เร็วขึ้น

นอกเหนือจะใช้ ติดตั้งตามชายหาด ริมสระน้ำ อุปกรณ์ Beach Butler ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับการเรียกบริการอื่นๆ

Beach Butler สำหรับ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ Golf Driving Range
โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ Beach Butler ไว้ที่ช่องแต่ละช่องที่ลูกค้า ซ้อมกอล์ฟ เมื่อลูกค้าต้องการเรียกใช้บริการ เช่น การสั่งซื้อลูกกอล์ฟเพิ่ม การสั้งอาหารเครื่องดื่ม การเรียกยริการทำความสะอาดไม้กอล์ฟ หรือ เก็บถุงกอล์ฟ ผูใช้บริการก็เพียงแต่กดปุ่ม สัญญาณจะถูกส่งต่อไปยังพนักงานที่ถือเครื่องลูกข่ายวิทยุติดตามตัว และจะปรากฎข้อความขึ้น ว่า ช่องไหน หรือ Lane ไหนเป็นผู้เรียกบริการ พนักงานก็สามารถตรงไปยังช่องหรือ Lane นั้น เพื่อให้บริการได้ทันที

Beach Butleพ; lets your guests call for service from anywhere.

Lying on the beach or sunbathing by the pool, your guests should never have to get up to order food and drinks. With the Beach Butler paging system, they don’t have to. They just push a button and a waiter is instantly paged to come take their order. It’s that simple. More convenience for your guests equals more revenue for you.

****** Benefits:
Greater Customer Satisfaction — Gives your resort and hotel guests “on-demand” service which promotes faster service and greater guest satisfaction.
Sell More in Less Time — Since guests get faster service, more people can be served in less time, which means you sell more food and drinks
Promotes Your Business — Labels promoting your resort or hotel can be applied on the top and bottom of the transmitter to help you earn even more revenue
Superior Staff Efficiency — Whether serving guests or helping each other, instant communication helps dramatically improve staff efficiency
Reduced Labor Costs — Since staff members know instantly when your guests need service, fewer employees are needed per shift
Works Anywhere Inside or Outside — Sealed, heavy-duty casing is 100% waterproof and tamper proof so you can use it virtually anywhere inside or outside
Multiple Mounting Options — Can be mounted in different ways: Rubber bands (included), Velcro Straps (included) and the optional Umbrella Clip (mounts on 1” to 1.5” diameter poles)


***** Features
Transmits up to 1/4 mile (More than any other product available)
Up to 9,999 Beach Butlers can be used at one location
Holds up to 14 different system IDs
Each unit sends one custom message
Pages directly to pager (no hardwiring required)
Pages one person or entire groups of people (up to 99 groups)
Program how often you want it to re-page from 10 seconds to every 5 minutes (up to 10 minutes maximum)
Can re-program all LRS pagers on-site
Optional pen available with magnet that cancels re-pages (includes lanyard for easy carrying)
2 AA alkaline batteries last 8 to 12 months
Alerts manager when power is low
Dimensions: 2.75” x 7” x 1.375”
Optional Magnetic Keychain available to cancel re-pages
USB interface
1-year warranty